Preparació de la DEC

Preparació de la DEC


Principals Característiques Generals fast360

Principals Característiques Generals fast360


Configuració d'Usuaris Rols d'accés i Oficines

Configuració d'Usuaris Rols d'accés i Oficines


Gestió de Clients

Gestió de Clients


Gestió dels Riscos de Clients

Gestió dels Riscos de Clients


Altes de Pòlisses i Rebuts

Altes de Pòlisses i Rebuts


Alta i gestió de Sinistres

Alta i gestió de Sinistres


Cobraments /Impagaments de Rebuts

Cobraments /Impagaments de Rebuts


Gestió Administrativa de la Cartera

Gestió Administrativa de la Cartera


Gestió de Liquidacions a Col·laboradors i Companyies

Gestió de Liquidacions a Col·laboradors i Companyies/h4>


Remeses Bancàries

Remeses Bancàries


Traspàs comptable facturació de Rebuts i facturació a col·laboradors

Traspàs comptable facturació de Rebuts i facturació a col·laboradors